Những sai lầm trong tiếp thị bằng quà tặng khách hàng doanh nghiệp

Tiếp thị bằng quà tặng khách hàng doanh nghiệp có thể giúp quảng bá thương hiệu rộng rãi, đồng thời nâng cao mối quan hệ với các đối tác, khách hàng. Nhưng, nếu bạn mắc phải những sai lầm dưới đây sẽ gây ra những “tác dụng ngược”. Quà tặng khách hàng doanh nghiệp sẽ […]